Boomerang i Örebro

"Polisen var mycket imponerade av att få se hela
händelsen tydligt på film. 2 timmar efter inbrottet
var förövarna fast..."

Boomerangbutiken i Örebro har den senaste tiden bara
drabbats av ett inbrott sedan de installerade sitt nya larm.
Det visade sig vara en lyckad lösning också att köra på en
komplett lösning med bl a kameraövervakning.

Läs mer här!

Vi är auktoriserade återförsäljare till Securitas Direct Proffessional.

Vi skyddar dig mot inbrott,
stöld, brand och överfall!

Som företagare är det viktigt att skydda sina lokaler mot ovälkomna besökare. Nattetid kan skyddet bestå av ett effektivt inbrottslarm kopplat till larmcentral med åtgärd. Ofta väljer man att installera ett inbrottslarm som första åtgärd, för att senare komplettera med exempelvis passersystem, övervakningskameror, utrymningslarm eller brandlarm.

Dagtid finns det kanske ett behov av passersystem för att kontrollera vem eller vilka som har tillträde till lokalerna. En borttappad bricka spärras enkelt i systemet, och borta är kostsamma låsbyten och krånglig nyckelhantering.

Om företaget handhar kontanter är ett överfallslarm en trygghet för personalen om en hotfull situation uppstår.

Välkommen till oss på Örebro Larmteknik.
Vi har skyddat massor av nöjda kunder sedan 1994!

Aktuellt

11/28/2012

Säker kommun

Kungsörs Kommun har sedan flera år tillbaka insett vitsen med att anlita ÖLT som säkerhetsleverantör.


Läs all information