Välkommen till

Örebro Larmteknik

Vi skyddar Er mot inbrott, stöld, brand och överfall!

Som företagare är det viktigt att skydda sina lokaler mot ovälkomna besökare. Skyddet kan bestå av ett effektivt inbrottslarm kopplat till larmcentral med åtgärd. Ofta väljer man att installera ett inbrottslarm som första åtgärd, för att senare komplettera med exempelvis passersystem, övervakningskameror, utrymningslarm eller brandlarm.

Det kan finnas ett behov av passersystem för att kontrollera vem eller vilka som har tillträde till lokalerna. En borttappad bricka spärras enkelt i systemet, och borta är kostsamma låsbyten och krånglig nyckelhantering.

Ett överfallslarm är en trygghet för personalen om en hotfull situation uppstår.

Välkommen till oss på Örebro Larmteknik.
Vi har skyddat nöjda kunder sedan 1994.

Våra Tjänster

INBROTTSLARM

Våra Tjänster

PASSERSYSTEM

Våra Tjänster

KAMERAÖVERVAKNING

Våra Tjänster

BRANDLARM